ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ – Με σύµµαχο τη φύση

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ, ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΤΟ ∆ΡΟΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΧΩΡΟΙ ΖΕΣΤΟΙ, ΦΙΛΙΚΟΙ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΙ.

Αρχιτέκτονες: Αγησιλάου & Καλαβάς (www.archergastiri.com.cy)

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου