ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ – Μεσογειακό φως

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ, ΑΛΛΑ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΜΙΑ ΕΞΑΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΥΤΟ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΟΛΟΧΡΟΝΑ.

Αρχιτέκτονες: Levy – Chamizer www.levy-chamizer.com

Φωτό: Shay Epstein