ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Από το χθες στο σήµερα

∆ΥΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ’90 ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΥΦΥΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΩΡΟ, ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ LIFESTYLE ΜΙΑΣ ΝΕΑΡΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

Αρχιτέκτονες: Kenzo Yamashita, Ελίνα Κρητικού  www.ekkystudio.com

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου