ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Φως και κίνηση

ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΤΙΣΣΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ.

Αρχιτέκτονας: Κωνσταντίνος Καλησπέρας Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου