ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ – Art & design

Η ΤΕΧΝΗ ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΝΤΙΖΑΪΝ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΚΟΜΨΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΝΟΣ ΝΕΑΡΟΥ, ΠΟΥ ∆ΙΑΛΕΞΕ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΦΟΝΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.

Φωτογραφίες: Χρίστος Παπαντωνίου