ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΑΝΑΓΙΑ – Κι όµως είναι µεταλλικό

ΟΣΟΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ∆ΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ, ∆ΥΣΚΟΛΑ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΣΧΕ∆ΙΟ, ΥΛΙΚΑ, ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΨΕΥ∆ΟΥΝ ΟΣΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΙΤΙ. ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΑΒΕ Η PROPERTY BOX.
Φωτό: Xρίστος Παπαντωνίου