ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Κι όμως υπάρχει

ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ BLOGS ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΟΝΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ή ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ. ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΕΞΑΛΛΟΥ ΠΟΥ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ JURGEN MAYER ΚΕΡ∆ΙΣΕ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤH ΚΙΟΛΑΣ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ, ΒΡΑΒΕΙΟ MIES VAN DER ROHE.

Αρχιτέκτονας: Jurgen Mayer www.jmayerh.de Φωτό: David Franck