ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ – Η ζωή είναι εντός

ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΚΑΣΤΡΟ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΓΑΛΗΝΙΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Αρχιτέκτονες: Στυλιανός Πελεκάνος, Δημήτρης Αβρααμίδης, Άγγελος Χοιρομερίδης    www.facebook.com/omass.architecture.cyprus

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου