ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ – Ανοικτή στο φως

∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΥΤΗ ∆ΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΑ Σ’ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Αρχιτέκτονες: Χρίστος Σάββα – Αντιγόνη Στυλιανού Σάββα www.scp.com.cy

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου