ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ – Έντονη προσωπικότητα

ΠΕΡΣΙΚΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΧΑΛΙΑ, ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΕΝΑ ΖΕΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ. ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥ A. ΕΥΡΥΒΙΑ∆Η ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ. ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΑΠΟ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.

Αρχιτέκτονες: Χαρίλαος Δίκαιος, Άντρος Ρόπαλης

Φωτογραφίες: Χρίστος Παπαντωνίου