ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανάμεσα στο μέσα και το έξω

ΜΕΣΑ, ΕΞΩ ΚΙ ΑΝΑΜΕΣΑ. Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥΣ, ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ.

Αρχιτέκτονας: Πάρις Φιλίππου (Ι+Α Φιλίππου)   www.japhilippou.com

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου