ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ  – Αστικό εκτός πόλεως

ΜΕ ΤΗ ΦΡΕΣΚΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ ΤΑ ΚΛΙΣΕ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ Ι∆ΑΝΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ.

Αρχιτέκτονας: Ηρακλής Παπαχρίστου www.papachristou.org

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου