ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Δυναμικό παρόν

∆ΥΟ ΟΓΚΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕΤΑ Ο ΕΝΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ, Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΤΙΣΣΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΜΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ. ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩ.

Αρχιτέκτονες: Επί Τέσσερα  http://www.epitessera.com

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου