ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ευθυγραµµίσεις

ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΓΕΡΙ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΕΝΑ «ΜΑΚΡΥΝΑΡΙ» ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑ∆ΑΧΤΥΛΟ.

Αρχιτέκτονας: Γιάννης Αρμεύτης www.armeftis.com

Φωτογραφίες: Χρίστος Παπαντωνίου