ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ιδιωτικό καταφύγιο

ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ∆ΕΝΤΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ. ΑΠΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ, ∆ΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

Αρχιτέκτονας: Vafeades&Vafeades www.vafeades.com

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου