ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Το χρυσό σπίτι

ΑΦΟΥ ΕΙ∆ΑΜΕ ΚΑΙ ΞΑΝΑΕΙ∆ΑΜΕ, ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΚΟΡΕΣΜΟΥ, ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠΙΧΡIΣΤΟ ΜΠΕΤΟΝ, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΤΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΠΑΖΕΙ, ΙΣΩΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΟΧΗ, ΜΕ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ.

Αρχιτέκτονες: Επί Τέσσερα   www.epitessera.com

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου