ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Το ξύλινο τείχος

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΕ ΕΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆Ε, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥΣ, ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΑΥΛΕΣ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ.

Αρχιτέκτονας: Παναγιώτης Πιερίδης https://www.facebook.com/panayiotis.pierides.7