ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ- Το σπίτι δίπλα στο ποτάµι

ΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ SURFERS PARADISE ΤΟΥ QUEENSLAND ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΕ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ. ΚΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΠΩΣ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΩΡΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ.

Αρχιτέκτονες: Bayden Goddard Design www.bgdarchitects.com
Φωτό: Rix Ryan Photography