ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ – Χαµένοι στο δάσος

ΑΠ’ ΕΞΩ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΣΠΗΛΙΑ. Η ΕΞΟΧΙΚΗ ΑΥΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ,
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Αρχιτέκτονας: Kotaro Ide www.artechnic.jp