ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ – Ατενίζοντας τη Μεσόγειο

ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΟΥ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΜΙΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ∆Α ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ. ΚΙ ΕΝΩ Η Ι∆ΕΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΒΟΥΝΟ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΒΕΒΗΛΗ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΠΩΣ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΡΜΟΝΙΑ.

Αρχιτέκτονες: Fran Silvestre www.fransilvestrearquitectos.com
Φωτό: Diego Opazo