ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ – Ένα σύγχρονο κάστρο

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ, ΚΤΙΖΟΝΤΑΝ ΦΡΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΘΡΟ ΠΛΗΣΙΑΖΕ. ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΛΑ ΑΤΕΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ.

Αρχιτέκτονες: www.fransilvestrearquitectos.com
Φωτο: Fernando Alda