ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ – Σχολική τάξη έγινε λοφτ

ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ∆ΕΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΣΕ Ω∆ΕΙΟ… ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ. ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΡΗΣΗ, ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑΜΠΟΥ.

Interior Designers: www.xxruim.com
Φωτό: Daniel Nicolas