ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ – Η αναγέννηση ενός σπιτιού

Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΜΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΕΧΤΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ.
Αρχιτέκτονας: www.formaonline.com