ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ – Ανοικτοί ορίζοντες

Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑ, ΜΕ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ, ΑΤΕΝΙΖΕΙ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ, ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ.

Αρχιτέκτονας: Ανδρέας Βάρδας    www.vardastudio.com

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου