ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ – Σε κοινή θέα

ΟΤΑΝ ΤΟ 1949 Ο PHILIP JOHNSON ΣΧΕ∆ΙΑΣΕ ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΠΙΤΙ, ΣΕ ΕΝΑ ∆ΑΣΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΕΠΑΝΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΠΟΚΤΑ ΕΝΑ ΞΑ∆ΕΛΦΑΚΙ. ΤΟ Ι∆ΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ, ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ∆ΑΣΟΣ, ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΣΙΤΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ.

Αρχιτέκτονας: Steve Hermann www.stevehermanndesign.com