ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ – Το σαλόνι του δάσους

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ TEPOZTLAN ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΑΝ ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΓXΡΟΝΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ. ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ TEPOZTLAN LOUNGE.

Αρχιτέκτονες: Cadaval&Sola Morales   www.ca-so.com

Φωτό: Diego Berruecos, Sandra Pereznieto