ΜΕΣΑ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ – Μοντέρνοι ερηµίτες

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΝΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕWALD SCHUBART ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥΣ ∆ΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΖΕΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ.

Αρχιτέκτονες: Ewald & Άντρη Schubart www.schubart.at

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου