ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Φυσικές ισορροπίες

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΙΚ, Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ∆ΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩ KAI ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΝΑ ΗΡΕΜΟ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Αρχιτέκτονας: Μαργαρίτα Δανού

Διακοσμήτρια: Ξένια Βατυλιώτου

Φωτό: Χρίστος Παπαντωνίου