ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ – Με θέα την Αδριατική

ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ, ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΡΚ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗΝ Α∆ΡΙΑΤΙΚΗ.

Αρχιτέκτονες: DVA    www.dva-arhitekta.hr

Φωτό: Robert Les